fb

Privacy statement

Designtegels.nl vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Daarom heeft zij het door haar gehanteerde privacy beleid neergelegd in dit privacy statement. Uiteraard houdt Designtegels.nl zich bij het verwerken van uw gegevens aan de eisen die de Wet persoonsregistraties en straks de Wet bescherming persoonsgegevens stellen. (AVG)

Uw gegevens worden opgenomen in de Designtegels.nl-database, de administratie van klanten en bezoekers, de gebruikers van Designtegels.nl.

Uw gegevens bij aanvragen van informatie en offertes en bij het aanbieden van goederen

Uw gegevens zijn nodig onder meer voor het op uw verzoek aanvragen van informatie, het uitbrengen van offertes door de bij Designtegels.nl aangesloten dealers en partners, het aanbieden van goederen en diensten en het afhandelen van daaruit voortvloeiende transacties. 
Te denken valt aan het informeren, kopen, verkopen, bestellen en leveren van aan de tegelbranche gerelateerde goederen en diensten van Designtegels.nl en particulieren en bedrijven, dealers en financiele instellingen en andere partijen waarvoor Designtegels.nl bemiddelt. Maar ook het bemiddelen bij eventuele volgende transacties of verzoeken die voortkomen uit eerdere dienstverlening valt hieronder.

De gegevens die u in het kader van bovengenoemde activiteiten op de Designtegels.nl site achterlaat, zullen worden opgenomen in de Designtegels.nl database. Afhankelijk van uw activiteiten en keuzes verstrekt Designtegels.nl uw gegevens tevens aan met Designtegels.nl samenwerkende partijen, zodat zij uw verzoek kunnen afhandelen.

De aanbieder houdt zich aan de WetPersoons-registraties. Dit houdt onder meer in dat de aanbieder de daarvoor in aanmerking komende registraties aanmeldt bij de Registratiekamer.

De aanbieder vermeldt waarom hij welke gegevens van de consument registreert. 
De aanbieder vraagt de consument om toestemming voor het toezenden van geadresseerd reclamemateriaal.
De aanbieder stuurt de consument alleen geadresseerd reclamemateriaal indien de consument daar uitdrukkelijk in heeft toegestemd. De aanbieder biedt de consument de mogelijkheid om de toezending van geadresseerde (al dan niet elektronische) reclame op elk gewenst moment stop te zetten. De aanbieder vermeldt de procedure daarvoor in of bij de toegezonden reclame-uiting. De aanbieder maakt duidelijk waar en op welke wijze de consument de door hem geregistreerde gegevens kan inzien en desgewenst kan corrigeren of verwijderen.

Designtegels.nl is uw winkel en tevens groothandel. Om de rol van groothandel goed te kunnen vervullen, vindt er in enkele situaties terugkoppeling plaats aan Designtegels.nl, van door de producenten en partners ondernomen activiteiten met betrekking tot Designtegels.nl klanten.

Met behulp van uw gegevens optimaliseert Designtegels.nl haar dienstverlening.

Klickgedrag
Op de website van Designtegels.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Ook kunnen de gegevens worden gebruikt om voor u meer gerichte informatie en aanbiedingen op de site te zetten. Op deze wijze kan Designtegels.nl haar dienstverlening aan u verder optimaliseren

Nieuwsbrief
Designtegels.nl geeft elke maand een nieuwsbrief uit. Hierin staan de laatste nieuwsfeiten op tegelgebied, de updates van de Designtegels.nl site en akties. 
Tevens ontvangen klanten een update van container/reservering/bestelling status middels de nieuwsbrief. Wij adviseren iedere klant met een reservering die langer dan 1 week in de toekomst staat geplanned, lid te worden van de nieuwsbrief om zo automatisch ingelicht te worden over veranderingen, status updates.

Designtegels.nl houdt u op de hoogte
Designtegels.nl verwerkt uw gegevens mede om u, als u dat wenst,informatie toe te sturen van voor u interessante diensten en goederen van Designtegels.nl, bij haar aangesloten dealers/producenten, haar partners of andere zorgvuldig door haar geselecteerde derden. Doordat Designtegels.nl aan de hand van uw gegevens weet wat u interesseert, kan zij deze informatie zoveel mogelijk op uw eigen behoefte afstemmen. 
Designtegels.nl stuurt u geen ongevraagde commerciele mailings of brieven indien u dit niet wenst.

Indien u niet wenst dat Designtegels.nl uw gegevens verwerkt voor deze doeleinden, kunt u dit aangeven middels een schrijven naar het hieronder vermelde adres. Designtegels.nl verzoekt u hierbij uw relatie- en/of offerteaanvraagnummer te vermelden.

Designtegels.nl 
T.a.v. Klantenservice 
Californiedreef 36
3565 BM Utrecht

Beveiliging
De infrastructuur en programma's van de Designtegels.nl site zijn zo gemaakt en beveiligd dat onbevoegden geen informatie over klanten en bezoekers kunnen krijgen.

Wijzigingen
Veel goederen en diensten die u via de Designtegels.nl site (zullen) worden aangeboden, zijn nog in ontwikkeling. Met het oog hierop is het mogelijk dat dit privacy statement van tijd tot tijd wordt gewijzigd. Check daarom regelmatig het privacy statement voor een update van het privacy beleid van Designtegels.nl. Blijft u na het ingaan van de wijzigingen gebruik maken van de diensten van Designtegels.nl, dan aanvaardt u daarmee het gewijzigde privacy beleid.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan: 
De klantenservice van www.designtegels.nl bereikbaar op onder staand adres, telefoonnummer en emailadres.

Designtegels.nl 
T.a.v. Klantenservice 
Californiedreef 36
3565 BM Utrecht
T +31 (0)85 3001111
info@designtegels.nl

Maandag Gesloten
Dinsdag 10:00 - 17:00
Woensdag 10:00 - 17:00
Donderdag 10:00 - 21:00
Vrijdag 10:00 - 17:00
Zaterdag 10:00 - 17:00
Zondag Gesloten

Spinveld 66 (A5)

4815 HT Breda

Maandag Gesloten
Dinsdag 09:30 - 17:30
Woensdag 09:30 - 17:30
Donderdag 09:30 - 17:30
Vrijdag 09:30 - 17:00
Zaterdag 10:00 - 17:00
Zondag Gesloten

Californiëdreef 36

3565 BM Utrecht

Klantenservice

085 300 11 11

ma-vr: 10:00 – 17:00

Privacy Policy Cookie Policy

Vragen? Bel Peggy